Kalite Yönetim Birimi

BirgulOzen.jpg
Birgül Özen
Kalite Yönetim DirektörüKalite Yönetim Birimi Görev Ve Sorumlulukları

  1. Kurumumuzda, SKS ADSH’ye göre Kalite Yönetim Direktörü kurulmuş, teknik donanımı (bilgisayar, yazıcı, telefon, faks vb.) sağlanmıştır.
  2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar takip edilir. Yıllık bazda yıllık hedefler çalışanların görüşü de alınarak üst yönetim tarafından belirlenir. Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Hedef eylem planları (HEP) hazırlanır. Hedef sorumluları ve hedeflerin gerçekleştirilme zamanları bu planda belirtilir. Öz Değerlendirme Prosedürüne göre yılda en az bir kez olmak üzere göre öz değerlendirme yapılır. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekli iyileştirme çalışmaları ve düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
  3. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçler, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi prosedürüne göre yönetilir. Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar, hukuka yansımış istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenen İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi; tüm çalışanlar, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine Formu ve Çalışan Görüş Öneri Formu ile kalite yönetim birimine bildirim yapabilir. Bildirim formları, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kutusu, Çalışan Görüş ve Öneri kutularına da bırakılabilinir. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Bildirim Formunda yapılan bildirimlerin gizliliğine yönelik bir istek olması durumunda gizlilik sağlanır. Yapılan bildirimlere yönelik kök neden analizi yapılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. 
  4. Risk yönetimine ilişkin süreçler Risk yönetimi prosedürüne göre yürütülür. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre belirlenen, Risk değerlendirmesi ekibi ile yönetmeliğe uygun olarak, Risk değerlendirmeleri, analizi ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır.
  5. Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre,  anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılması sağlanır. 
  6. Anket sonuçları kalite yönetim birimi tarafından raporlandırılır. Rapor sonuçları 6 aylık dönemlerde düzenlenir ve her dönem en az 1 kez olmak üzere üst yönetim ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sürecine gerekirse ilgili bölüm sorumlularda dahil edilir. Anket sonuçlarına göre gerekli düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılarak gerekli iyileştirme çalışmaları yürütülür.
  7. Hasta, hasta yakınları ve çalışanların görüşlerinin değerlendirmesini, üst yönetime raporlandırılmasını ve gerekli DÖF’ in yürütülmesini takip eder Hasta şikâyet yönetimi, Çalışan şikayetleri yönetim ekip çalışmaları ile hasta ve çalışan şikayet, öneri ve memnuniyet formları ile alınan geribildirimler düzenli aralıklarla değerlendirilir. Gerekli faaliyetler başlatılır.
  8. SKS ADSH çerçevesinde yazılı düzenlemeler, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yürütülür.
  9. Gösterge Yönetim Prosedürüne göre, Gösterge yönetimi çalışmalarının koordinasyonu sağlanır. İzlenecek her gösterge için süreçler, veri toplama ve analiz yöntemleri tanımlanır. Hedef analizleri yapılır, üst yönetim ve gösterge sorumluları ile değerlendirilir ve gerekli ise iyileştirme çalışmaları başlatılır. Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetilmesinden sorumludur. 
  10. Kalite Yönetim Birimi, SKS ADSH’ye göre kurumun mevcut durumunu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, komite çalışma raporları, DÖF raporları, Gösterge izlem sonuçları, memnuniyet raporları vb.)  tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirler ve üst yönetime raporlandırır.

Öz Değerlendirme Planları

KY.PL.02Ozdegerlendirmeplani2019.jpg
2022 Öz Değerlendirme Takvimi.jpg

14 Haziran 2022