Genel Diş Polikliniği
05 Kasım 2019

Engellip2.jpeg


DİŞ AĞRISI

Ağrıyan diş üzerinde ve dişlerin arasında bulunan gıdabirikintileri, diş fırçası ve diş ipi kullanılarak temizlenmeli veyarım su bardağına yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek eldeedilen tuzlu su ile ağız iyice çalkalanmalıdır.
Kesinlikle ağrıyan diş üzerine ASPİRİN ya da herhangi birağrı kesici ilaç uygulanmamalıdır. Kimyasal yapıları nedeni ilebu gibi ilaçlar diş etinde ve çevre yumuşak dokularda tahrişlere
neden olabilmektedir. Bu da diş ağrısının yanında ikinci birağrının oluşmasına neden olacaktır.Eğer iltihap nedeni ile yüzde şişlik oluşmuşsa o bölgeyesoğuk kompres yapılmalıdır.Bir an önce Diş Hekimine başvurulmalıdır.Diş Hekimi ağız ve diş muayenesinden sonra Tedavi(Dolgu), Kanal Tedavisi, Diş Çekimi gibi tedaviseçeneklerinden birisini uygulayabilir

DİŞ ÇEKİMİ

Diş çekimi, dişin kemikteki soket denilen yuvasındanuzaklaştırılması işlemidir. Çekim lokal anestezi altındagerçekleştirilir. Diş bir alet yardımı ile tutulur önce ileri-gerihareketler yapılarak gevşetilir. Bu hareketler bazen diş ve dişaleti arasına giren bir alet yardımı ile yapılabilir. Böylece diş enaz travma ile çekilir.


Çekim öncesi yapılması gereken şeyler nelerdir?

Eğer doktorunuzun önerdiği bir ilaç (örneğin antibiyotik) sözkonusuysa, mutlaka saatlerine uyarak, düzenli bir şekildekullanmalısınız. Bir hastalığınız ya da alerjiniz varsa ve ayrıca buyüzden sürekli kullandığınız ilaçlar mevcutsa, kesinlikle bunlarıhekiminize söylemelisiniz. Çekimden önce pıhtılaşmayı geciktirenaspirin türü ilaçlar kullanılmamalıdır. Mümkünse dişler güzelcefırçalanmalı ve bir antiseptikli suyla çalkalanmalıdır. Böyleceağızdaki bakterilerin azalması ve enfeksiyon riskinin düşürülmesiiyi olur.


Diş çekiminden sonra nelere dikkat edilmeli?
- Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadartutulmalıdır. Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrartampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına özen
göstermelidir.
- Ağız suyla çalkalanmamalıdır.
- Çekim sonrası iki saat kadar bir şey yenmemeli, bu süredolduktan sonra da mutlaka ılık şeyler tecih edilmeli ve çok sıcakya da soğuk yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
- 24 saat sigara içilmemelidir. Sigara pıhtının bozulmasına ve yarayerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Kuru soket denen budurum uzun süre ağrıya sebep olur.
- 24 saat alkol alınmamalıdır.
- Hiç bir şekilde çekim yerine dokunulmamalı, yara bölgesi emilip
tükürülmemelidir.
- Yaralı bölge 24 saat kullanılmamalıdır.
- Ağrı olursa aspirin dışında bir ilaç tercih edilmeli, mümkünsebunun için hekime danışılmalıdır.
- Çekim yeri mutlaka temiz tutulmalıdır.
- Yara içerisine yemek artığı dolması önlenmelidir. Çekimden 24saat sonra, yumuşak bir diş fırçasıyla bölge yavaşçafırçalanmalıdır. Bu sırada ılık tuzlu su gargarasından dafaydalanılabilir

KANAL TEDAVİSİ NEDİR?

Dişlerin yapısında kan damarları ve sinirler vardır. Bu yapılar dişlerin beslenmesini ve çürük oluştuğunda ileri durumlarda uyarı ikaz görevi görmektedirler. Çürük ilerleyerek dişin özü denen sinir dokusuna pulpaya ulaştığında orayı harap etmeye başlar ve çok şiddetli ağrıyla beraber ileriki durumda dişin ölmesine sebep olmaktadır. Dişin kökündeki zararlı mikroplar kök ucundan çıkarak çene kemiğine yayılarak apse denen durumun oluşmasına neden olurlar. Çene kemiğinde oluşan iltihap dişin kaybına ve çevre dokularında harabiyetine neden olur. Bu durumda dişi kurtarmak için yapılan tedaviye kanal tedavisi denir.


KANAL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kanal tedavisi hastalıklı olan pulpa'nın(sinir) alınması ile yapılır. Pulpa dokusu diş kökünden tamamen temizlendikten kökteki kanalların bakteri ve atıklardan temizlenmesi için bir
dizi işlemler uygulanır. Kanallar temizlenip tamamen dezenfekte edildikten sonra özel malzemelerle dişin kökü ucuna kadar tamamen doldurulur.


KANAL TEDAVİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER:

  1. Diş üzeri açılıp çürük tamamen temizlenir
  2. Pulpa dokusu ve atıklar tamamen temizlenir.
  3. Kök kanalları özel aletlerle temizlenip, genişletilir.
  4. Kök kanalları dezenfekte edildikten sonra tamamen doldurulur.
  5. Kanal tedavisi bitmiştir. Dişin durumuna göre diş dolgu yada kaplama ile eski formu kazandırılır. Artık dişiniz ölüdür ama işlevine devam edebilir.


TEDAVİ (DOLGU)

Dolgu, çürüyen bir dişteki tüm çürük ve artıklartemizlendikten sonra ortaya çıkan boşluğun, o dişin normalformuna uygun olarak ve ağızda uzun süre problem yaratmadandurabileceği ispatlanmış bir madde ile restorasyonudur.Dolgu, çürük nedeniyle zarar görmüş bir dişe, normalfonksiyonunu ve görünümünü kazandırmanın bir yöntemidir.
Diş hekiminiz size dolgu yaparken, önce çürümüş diş dokusunuuzaklaştırır. Etkilenen alanı temizler ve boşluğu dolgumalzemesi ile doldurur.Bakterilerin girebilecekleri boşlukları dolgu ile kapatarakçürüğün ilerlemesini de engellenmeye çalışır. Dolgu içinkullanılan malzemeler, altın, porselen, kompozit reçine (dişrenginde dolgu) ve amalgamdır. (cıva gümüş, bakır, kalay vebazen çinko alaşımı).

Kompozit Dolgu

Kompozit dolgular, hazırlanmış kavitelere tabaka tabakayerleştirilir ve her tabaka özel bir ışık ile sertleştirilir. Bu işlembitince kompozit dolgular dişe göre şekillendirilir ve düzeltilir.Bütün bu işlemler amalgam dolgu işleminden daha uzun sürer. Ancak daha estetiktir

Amalgam Dolgu

Amalgam dolgular gümüş dolgular olarak ta tanımlanır. Amalgam; gümüş, kalay ve bakır alaşımının, cıva ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50`sini oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış olur. 150 yıldan beri geliştirilerek kullanılmakta olan amalgam dolgular, çok sayıda dişin korunarak ağızda kalmasına hizmet etmiştir.

Diş Taşı

Diştaşı, dişlerin çevresinde biriken gıda artıklarının (dentalplak, dental plaque) uzun süre kalması sonucu oluşan sert,mineralize yapılardır. Yetişkinlerin yaklaşık %90 ında diştaşı
mevcuttur.
Taş, özellikle diş eti çizgisinin altında oluştuğunda en büyüksorunu yaratır. Taş. kireçli ve serttir; temizlenmesi ise güçtür.Düzenli diş kontrollerinin bir bölümü dişlerinizin ve taşların
temizlenmesini içerir. Bu temizleme işlemi, özellikle diş etiçizgisinin altındaki taşlar için gratuar ve küret adı verilen aletlerledişi kazıyarak yapılır, işlem, rahatsız edicidir ve diş etlerinizikanatır. Diğer bir yöntem ise, taşları temizlemeye yardımcı olan
bir titreşim aleti kullanmaktır.Diş macunlarının, diş etinin üstündeki dişler üzerinde taş
birikmesini azalttığı, ancak diş eti çizgisinin altındaki taşlar içinçok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığı bulunmuştur. Ne yazık ki,diş kaybıyla sonuçlanabilen bir diş eti hastalığı olan periodontit'eyol açan da, diş etinin altında oluşan taşlardır (tartardır). Tartarkontrollü diş macunlarının estetik bir görünüme etkisi olabilir vediş hekiminize gittiğinizde dişlerinizin daha iyi temizlenmesineyardımcı olabilir, ancak gerçek, zararlı taşların oluşmasınıönlemekteki yararı çok azdır.Ayrıca, sigara içmenin neden olduğu diş lekelerinitemizlemek için tasarlanmış özel diş macunları da bulunmaktadır.Biz bu diş macunlarını önermiyoruz: Diş etleri zaten çekilmiş olankişiler, diş eti çizgisi altındaki daha yumuşak tabakaların maruzkalacağı bu tür diş macunlarından zarar görebilirler. Bu tür dişmacunları, aynı zamanda