Komiteler

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İsmail BEKCİ

Başhekim

Başkan

Halis YEŞİL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Başkan Yard.

Dt.Pınar KAHYAOĞLU DUMAN

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hek./ Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmeti Sorumlu Hekimi

Üye

Dt. Selcan ÇAKIR CİVELEK

Diş Hekimi

Üye

Birgül ÖZEN

Kalite Yön. Dir.

Sekreterya

Selma SÖNMEZ DANACI

Atık Yönetimi Sor.

Üye

Ayşegül KARAKUŞ

Sterilizasyon Hiz. Bölüm Kalite Sor.

Üye

Abdullah ÖZDEMİR

Protez Lab. Sor.

Üye

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İsmail BEKCİ

Başhekim

Başkan

Halis YEŞİL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Başkan Yard.

Dt. Pınar KAHYAOĞLU DUMAN

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hek.

Üye

Birgül ÖZEN

Kalite Yön. Dir.

Sekreterya

Selma SÖNMEZ DANACI

Atık Yönetimi Sor.

Üye

Özgür HALVACI

Sivil Savunma Sor./Acil Durum Afet Yön. Sor.

Üye

Yener PATAN

Eğitim Birim Sor.

Üye

Ayhan TİRYAKİ

Bilgi Yönetimi Sorumlusu

Üye

Çağlayan PINAR

Teknik Servis Sor.

Üye


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İsmail BEKCİ

Başhekim

Başkan

Halis YEŞİL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Başkan Yard.

Dt. Pınar KAHYAOĞLU DUMAN

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hek.

Üye

Birgül ÖZEN

Kalite Yön. Dir.

Sekreterya

Selma SÖNMEZ DANACI

Atık Yönetimi Sor.

Üye

Abdullah ÖZDEMİR

Protez Lab. Sor.Tek.

Üye

Yener PATAN

Eğitim Birim Sor.

Üye

Ayşegül KARAKUŞ

MSÜ Bir. Sor.

Üye

Ilknur TOSUNBAŞ

Röntgen Sor. Tekn.

Üye

Ayhan TİRYAKİ

Bilgi Yönetim Sor.

Üye

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ/ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İsmail BEKCİ

Başhekim

Başkan

Halis YEŞİL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Başkan Yard.

Dt. Pınar KAHYAOĞLU DUMAN

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hek.

Üye

Birgül ÖZEN

Kalite Yön. Dir.

Sekreterya

Selma SÖNMEZ DANACI

Çalışan Hak. Güv /Atık Yön. Sor

Üye

Özgür HALVACI

Sivil Savunma/Acil Durum Afet Yön. Sor.

Üye

Abdullah ÖZDEMİR

Protez Lab. Sor.

Üye

Ilknur TOSUNBAŞ

Röntgen Sor. Teknisyeni

Üye

Çağlayan PINAR

Fikri KARABIYIK

Teknik Servis Sor.

Teknisyen (Yedek)

Üye

Yener PATAN Zeynep CANSIZ

Eğitim Birim Sorumlusu Hemş.(Yedek)

Üye

Turgut ÖZEN

Çalışan Temsilcisi

Üye

 

EĞİTİM KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İsmail BEKCİ

Başhekim

Başkan

Halis YEŞİL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Başkan Yard.

Dt.Pınar KAHYAOĞLU DUMAN

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hek./

Üye

Birgül ÖZEN

Kalite Yön. Dir.

Üye

Selma SÖNMEZ DANACI

Atık Yönetimi Sor.

Üye

Yener PATAN

Eğitim/Hasta Hakları Birim Sor.

Sekreterya