Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi
16 Temmuz 2020

        Covid-19 pandemi dönemi süresince Merkezimizde muayene ve tedavi hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulunun 01 Haziran 2020 ve 09 Temmuz 2020 tarihlerinde yayınladıkları "Covid-19 Pandemisininde Sağlık Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri"ne göre yapılmaktadır. 
     Çalışma rehberine göre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerindeki muayene ve tedavi uygulamaları aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

2.9. Diş Hekimliği Uygulamalarındaki Acil ve Zorunlu Hizmetler
Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu hizmetler;
» Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
» Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
» Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
» Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
» Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
» Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
» Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
» Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
» Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
» Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ekstraoral enfeksiyonlar
» Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
» Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
» Dikiş alınması
» Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
» Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/ veya enfeksiyon
» Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
» Çene eklemi luksasyonu
» Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tüm sağlık kuruluşlarında “COVID-19 Pandemisinde Dental İşlemlerin Normale Dönüş Planı” çerçevesinde oluşabilecek hasta yoğunluğunu yönetmek ve klinik planlaması yapmak üzere acil ve zorunlu hizmetlere öncelik verilerek çalışılması gereklidir.


Bilimsel Danışma Kurulu Çalışmalarının 01 Haziran Tarihli yayınlanan Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi tam metni için buraya tıklayın.  
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışmalarının 09 Temmuz Tarihli yayınlanan Covid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kotrol Önlemleri tam metni için buraya tıklayın.